Rundt om Botilbuddet Gl. Finderupvej

Målgruppen er mennesker med psykosocial funktionsnedsættelser i alderen 18+.
 

Der tilbydes psykosocial rehabilitering efter Servicelovens §85.

Botilbuddene Søhuset, Gl. Finderupvej og Sct. Jørgensvej er godkendt af Tilsyn Midt som et samlet tilbud, og betjenes af samme personale.

Overordnet arbejdes der ud fra politisk vedtagede værdier. Den socialfaglige indsats tager udgangspunkt i en psykosocial rehabiliterende indsats, således borgerens individuelle recoveryproces understøttes. 

Værdigrundlag

At borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt.
Sidst opdateret: 19.05.2018